Skóre nemocnic Moje nemocnice Váš příspěvek: 0

Kdo jsou Lékaři bez hranic?

Zpět k materiálům

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontieres (MSF) byli založeni v roce 1971 skupinou lékařů a novinářů. Snažili se najít způsob, jak rychle a efektivně reagovat na mimořádné zdravotnické krize a být u toho zcela nezávislí na politických, ekonomických a náboženských vlivech. Rozhodli se poskytovat lékařskou pomoc a přinášet svědectví o tom, s čím se při své práci setkávají.

Pracujeme v oblastech, kde není žádná zdravotnická infrastruktura, nebo kde existující systém zdravotní péče nestačí zvládat krize, kterým čelí. Programy akutní pomoci se někdy promění do projektů obnovy, které mohou fungovat několik let poté, co se podařilo vyřešit nejnutnější potřeby.

Už 50 let už poskytujeme zdravotní péči lidem, trpícím v nějaké z mnoha různých druhů katastrof. Mezi ně patří ozbrojené konflikty, přírodní pohromy (jako například povodně a zemětřesení), epidemie a podvýživa. Všechny tyto situace žádají rychlou reakci, s důrazem na specializovanou zdravotnickou a logistickou pomoc. Jsme známí schopností rychle reagovat a pracovat efektivně v náročných podmínkách. Mimo akutní krize zasahujeme také v případech, kdy je potřeba méně urgentní zásah. Sem patří dlouhodobé uprchlické krize, oblasti trvalé nestability a období po konfliktech nebo přírodních katastrofách. Naše projekty mají mnoho podob:

  • Akutní veřejná zdravotní péče, zahrnující chirurgickou péči
  • Rozsáhlé očkovací kampaně
  • Zajišťování vody a sanitace
  • Léčba podvýživy
  • Distribuce léků a materiálu
  • Školení a zdravotnické vzdělávání
  • Budování nebo obnova zdravotnické infrastruktury
  • Zdravotní péče v rámci existujících systémů zdravotnictví

V zájmu lékařské etiky a humanitárního práva hlídáme nestrannost poskytování pomoci. Abychom si udrželi nezávislost, získáváme většinu zdrojů z veřejných sbírek. Lékaři bez hranic v České republice nepřijímají žádné peníze od státu. Na celosvětové úrovni přijímáme od států a mezinárodních institucí méně než 10 % našeho celkového rozpočtu. Tyto státní peníze navíc nikdy nevyužíváme v projektech, kde je nestrannost extrémně důležitá, jako jsou například ozbrojené konflikty či uprchlické krize.

Při poskytování humanitární pomoci jednáme také jako svědci a přinášíme zprávy o těžkostech lidí, kterým pomáháme. Přinášením svědectví se snažíme zmírnit lidské utrpení, chránit lidské životy a zdraví, a obnovit či posilovat respekt lidským bytostem.

×

Vloženo do košíku!