Zpět do nemocnice bez hranic

Všechny materiály

Skalpel (100 ks)

Peán (1 ks)

Krevní konzerva (1 ks)

Antibiotika pro 15 pacientů s tuberkulózou

Lék pro pacienty s extenzivně rezistentní tuberkulózou

Rychlý test na HIV (10 testů)

Vyšetřovací rukavice (200 párů)

Rouška (10 ks)

Injekční stříkačka (100 ks)

Dětská váha (1 ks)

Stetoskop (1 ks)

Porodnický stetoskop (10 ks)

Stan pro jednu rodinu (1 ks)

Záchranná vesta (1 ks)

Plachta na vytvoření přístřešku (1 ks)

Přikrývka (20 ks)

Test na tuberkulózu (100 ks)

Víceúčelový stan (příspěvek na 10 % stanu)

Megafon na baterii (1 ks)

Dieselový generátor (příspěvek na 10 % generátoru)

Vodní nádrž 30 000 litrů (příspěvek na 1 % nádrže)

Vodní nádrž 850 litrů (příspěvek na 10 % nádrže)

Souprava na opravu vodních nádrží (1 ks)

Kanystr na 10 litrů (1 ks)