Chirurgie

Zpět do nemocnice bez hranic


V oblastech, které zasáhly ozbrojené konflikty nebo přírodní katastrofy, potřebují lidé víc, než jen základní zdravotní péči. Proto Lékaři bez hranic poskytují krizovou chirurgii. Stejně důležitá je ale i obecná chirurgie v místech, kde sice nezuří konflikt, ale dostupnost zdravotní péče je minimální a skalpely Lékařů bez hranic tak můžou být pro mnoho pacientů jedinou nadějí.

Aby mohli Lékaři bez hranic poskytovat chirurgickou pomoc co nejefektivněji a nejrychleji, využívají speciální technologie, které jim poskytují základní, ale dostatečně vybavené prostředí pro provádění zákroků. Například nafukovací chirurgický stan dokážeme postavit v řádu několika hodin. Pro ještě větší mobilitu pak zavádíme i speciálně upravené nákladní kontejnery, do kterých Lékaři bez hranic dokážou poskládat celý operační sál a další potřebné zázemí.  Díky tomu je „nemocnice na kolech“ mobilní a může se rychle dostat na místo, kde je potřeba.

Přispějte nám na materiál

Zdravotní sestra Kate Gannon vede tým při evakuaci těhotné ženy helikoptérou. Malawi.

Přeplněná čekárna v chirurgickém centru v Tabarre, východní Port-au-Prince. Haiti.

Tým Lékařů bez hranic v nemocnici v Ramtha, kde jsou ošetřováni pacienti ze Sýrie s válečnými zraněními.

Provizorní chirurgický sál před budovou nemocnice Carrefour. Haiti.

Lékaři

“Na mise s Lékaři bez hranic jezdím velmi ráda, i přes často vyčerpávající pracovní nasazení v oblastech ozbrojených konfliktů. Můžu tam každý den sledovat zásadní pozitivní dopad, který mají naše zdravotnická zařízení na dostupnost a kvalitu lékařské péče pro místní obyvatelstvo. Na této práci je pro mě nesmírně důležité i to, že Lékaři bez hranic kladou vždy vysoké nároky na standard poskytované péče, a také důraz na vzdělávání a výcvik zdravotníků z řad domácího obyvatelstva pro podporu udržitelnosti projektů. ”

MUDr. Eva Kušíková
Anestezioložka

“Mobilní kliniky Lékařů bez hranic jsou pro mnoho lidí na východní Ukrajině jedinou šancí na přístup k zdravotní péči. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali. ”

Lenka Pažická
HR & finanční koordinátorka Lékařů bez hranic na Ukrajině

“Jsem hrdý na organizaci Lékaři bez hranic, protože je vysoce profesionální, dělá skvělou a smysluplnou práci a vybrané peníze dokáže v podobě efektivní pomoci dostat k pacientům do terénu, aniž by utratila mnoho na svůj provoz. Lékaři bez hranic změnili k lepšímu nejen život mých pacientů, ale i můj vlastní pohled na roli lékaře, který by měl usilovat především o nezištnou pomoc trpícím a bezmocným lidem a teprve poté se starat o svou kariéru a výši platu. ”

MUDr. Jan Trachta, FEAPU
Dětský urolog