Váš příspěvek: 0

Kupte lékařům základní vybavení

Zpět k materiálům
Kupte lékařům základní vybavení

Lékař v základní výbavě

Lékaři bez hranic udělali v roce 2019 až 10 340 000 ambulantních vyšetření. Aktuálně pomáháme i pacientům s covidem-19 ve více než 40 zemích.
Bez nezbytných pomůcek by to nebylo možné.
Potřebujeme je dennodenně!

100 injekčních stříkaček

koupit za 100 Kč

Stetoskop

koupit za 340 Kč

400 párů vyšetřovacích rukavic

koupit za 400 Kč

Lékař v základní výbavě

100 injekčních stříkaček

100 injekčních stříkaček za 100 Kč

400 párů vyšetřovacích rukavic

400 párů vyšetřovacích rukavic za 400 Kč

Prioritou Lékařů bez hranic je působit v oblastech, kde se lidé následkem nejrůznějších krizových situací ocitli bez přístupu ke zdravotní péči. Po celém světě proto stavíme zdravotnická centra a mobilní kliniky, ve kterých bezplatně pomáháme našim pacientům. Například jen v roce 2019 jsme provedli až 10 384 000 ambulantních vyšetření. Bez nezbytných pomůcek by to ale nebylo možné.

V některých oblastech pomáháme už desítky let

Problémy s dostupností zdravotní péče často přetrvávají i po odeznění akutní krize – někdy se daná oblast vrací k normálnímu stavu jen s obtížemi, jindy kapacity daného státu na zajištění zdravotní péče nestačí. V takových případech léčí Lékaři bez hranic choroby, které vyžadují dlouhodobou péči (např. HIV/AIDS, tuberkulóza nebo opomíjené tropické nemoci jako je třeba spavá nemoc). Aktuálně pomáháme i o pacientům s covidem-19 ve více než 40 zemích.

V některých zemích působíme již celá desetiletí. Kdybychom se odtamtud stáhli příliš brzo, vzniklo by zdravotnické vakuum, což by mohlo vést k další akutní krizi, a my bychom se tak jako tak vrátili zpět. Je-li to vhodné, spolupracujeme s dalšími organizacemi i vládami, abychom zlepšili celkovou úroveň zdravotní péče v dané oblasti a snížili riziko akutní krize.

×

Vloženo do košíku!