Tuberkulóza

Zpět do nemocnice bez hranic


Jedna třetina světové populace je v současnosti nakažena bacilem tuberkulózy (TBC). Většina těchto lidí má však latentní formu, která se neprojevuje a nepřenáší. V některých případech se však latentní TBC rozvine do akutní formy nemoci, zejména v důsledku slabého imunitního systému. Každý rok se aktivní forma TBC rozvine u zhruba devíti milionů a asi 1,5 milionu lidí na nemoc umírá.

Tuberkulóza se přenáší vzduchem, když nakažení lidé kašlou nebo kýchají. Ne každý, kdo se infikuje TBC, onemocní. Zhruba u 10 % nakažených se však někdy v průběhu života aktivní forma nemoci rozvine. Tuberkulóza nejčastěji zasahuje plíce. K příznakům patří soustavný kašel, horečky, ztráta hmotnosti, bolest na hrudi a problémy s dýcháním, které mohou vést až ke smrti. Výskyt tuberkulózy je výrazně vyšší a tragičtější u lidí, kteří mají také virus HIV.

Diagnóza TBC se provádí na vzorku sputa (hlenu) nebo žaludečních šťáv. Ty je ale těžké získávat, obzvláště mezi dětmi. Nově se používá molekulární test, který nabídne výsledek po dvou hodinách a umí vyhodnotit i míru rezistence vůči lékům, je však drahý, pořád potřebuje vzorek sputa a spolehlivý zdroj elektřiny.

Léčba nekomplikované tuberkulózy trvá minimálně šest měsíců. Když jsou pacienti rezistentní vůči dvěma nejsilnějším antibiotikům z první linie léčby (isoniazid a rifampicin), určuje se u nich takzvaná multirezistentní forma tuberkulózy (MDR-TB). Tuto formu není nemožné léčit, plán léčby je však náročný, trvá dva roky a má mnoho vedlejších účinků. Extenzivně-rezistentní tuberkulóza (XDR-TB) se určuje, když pacienti odolávají také lékům z druhé linie léčby, které se používají pro pacienty s MDR-TB. Možnosti léčby XDR-TB jsou velmi omezené. Pro některé pacienty, kteří nemají žádnou jinou možnost, se v nedávné době se objevily dva nové léky, bedaquiline a delamanid.

V roce 2015 ošetřili Lékaři bez hranic 20 100 pacientů s tuberkulózou, z toho 2 000 mělo multirezistentní formu nemoci.

Přispějte nám na materiál

tbc

Moika (uprostřed), pacientka s tuberkulózou, a její manžel Kaia během ambulantního vyšetření. Malalaua, Papua-Nová Guinea.

tbc-2

Léky v rukou pacienta s multirezistentní tuberkulózou během léčby pod přímým dohledem na oddělení pro léčbu tuberkulózy podporované Lékaři bez hranic. Nhlangano, Svazijsko.

tbc-3

Laboratorní manažerka Lise Marchand sbírá z dronu přiložené vzorky hlenu k testování v nemocniční laboratoři. Papua-Nová Guinea.

tbc-4

Projektový tým začal léčit první pacienty delamanidem, prvním novým lékem na tuberkulózu po 50 letech. Dushanbe, Tádžikistán.

Lékaři

“Na mise s Lékaři bez hranic jezdím velmi ráda, i přes často vyčerpávající pracovní nasazení v oblastech ozbrojených konfliktů. Můžu tam každý den sledovat zásadní pozitivní dopad, který mají naše zdravotnická zařízení na dostupnost a kvalitu lékařské péče pro místní obyvatelstvo. Na této práci je pro mě nesmírně důležité i to, že Lékaři bez hranic kladou vždy vysoké nároky na standard poskytované péče, a také důraz na vzdělávání a výcvik zdravotníků z řad domácího obyvatelstva pro podporu udržitelnosti projektů. ”

MUDr. Eva Kušíková
Anestezioložka

“Mobilní kliniky Lékařů bez hranic jsou pro mnoho lidí na východní Ukrajině jedinou šancí na přístup k zdravotní péči. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali. ”

Lenka Pažická
HR & finanční koordinátorka Lékařů bez hranic na Ukrajině

“Jsem hrdý na organizaci Lékaři bez hranic, protože je vysoce profesionální, dělá skvělou a smysluplnou práci a vybrané peníze dokáže v podobě efektivní pomoci dostat k pacientům do terénu, aniž by utratila mnoho na svůj provoz. Lékaři bez hranic změnili k lepšímu nejen život mých pacientů, ale i můj vlastní pohled na roli lékaře, který by měl usilovat především o nezištnou pomoc trpícím a bezmocným lidem a teprve poté se starat o svou kariéru a výši platu. ”

MUDr. Jan Trachta, FEAPU
Dětský urolog