Váš příspěvek: 0

Zajištění pitné vody a sanitace

Zpět do nemocnice bez hranic

Čistá voda – základ života

Bez potřebných zásob vody by žádná z našich nemocnic nemohla fungovat. Přispějte na zajištění vody v oblastech, kde je voda vzácností.

Kanystr na 10 litrů (5 ks)

koupit za 415 Kč

Pitná voda pro 100 rodin na týden

koupit za 600 Kč

Vodní nádrž 30 000 litrů (příspěvek na 1 % nádrže)

koupit za 1103 Kč

Čistá voda – základ života

Kanystr na 10 litrů (5 ks)

Kanystr na 10 litrů (5 ks) za 415 Kč

Pitná voda pro 100 rodin na týden

Pitná voda pro 100 rodin na týden za 600 Kč

Vodní nádrž 30 000 litrů (příspěvek na 1 % nádrže)

Vodní nádrž 30 000 litrů (příspěvek na 1 % nádrže) za 1103 Kč

Pitná voda je jedním ze základních předpokladů zdraví a její dostatek zamezuje šíření epidemií. Lékaři bez hranic zajišťují dodávky pitné vody a její distribuci mezi obyvatelstvo.

V případech, kdy lidé nemají dostatek pitné vody nebo je voda znečištěna, dochází k šíření různých chorob. Onemocnění, která vznikají v souvislosti s nedostatečnou zásobou pitné vody, jsou například cholera, žloutenka typu E či různé kožní choroby (například svrab).

Kromě zásobování pitnou vodou a stavby latrín je rovněž velmi důležitá likvidace dalšího vznikajícího odpadu. To jsou priority při pomoci po přírodních katastrofách či pomoci uprchlíkům, stejně jako v rekonstrukčních programech.

K zajištění dostatečného množství vody lze využít její čerpání z povrchových zdrojů, jako jsou řeky či jezera. Nejprve je voda zbavena nečistot a dezinfikována chlorem. Poté se plní velké cisterny nebo vaky, které jsou určené k další distribuci vody mezi obyvatelstvo.

Pokud není k dispozici povrchová voda, hledají se její podzemní zdroje nebo se na místo potřeby dováží v nákladních cisternách.

Přispějte nám na materiál

Yida, Refugee Camp

Uprchlický tábor Yida. Jižní Súdán.


Pracovník Lékařů bez hranic instaluje 10 vodních nádrží ve vesnicích v oblasti Grand Anse, Haiti.


Nigerijští uprchlíci, kteří museli opustit své domovy kvůli útokům Boko Haram. Čad.


Komunitní zdravotní dobrovolník Martins Paulo Natam, 18, dezinfikuje komunální WC před domem pacienta s cholerou. Bandim, Guinea-Bissau.


Distribuce vody v uprchlickém táboře Khanaqin na severu Iráku. Lidí mají k dispozici plastové kanystry, ve kterých si mohou vodu odnést.

×

Vloženo do košíku!