Váš příspěvek: 0

Uprchlíci a vnitřně vysídlení

Zpět do nemocnice bez hranic

Konečně klidná noc pro rodinu

Zajistěte teplo a příštřeší lidem v uprchlických táborech. Co je samozřejmé pro nás, není běžné pro lidi prchající před válkou.

Plachta na vytvoření přístřešku (1 ks)

koupit za 91 Kč

Přikrývka (20 ks)

koupit za 155 Kč

Stan pro jednu rodinu (1 ks)

koupit za 11331 Kč

Konečně klidná noc pro rodinu

Plachta na vytvoření přístřešku (1 ks)

Plachta na vytvoření přístřešku (1 ks) za 91 Kč

Přikrývka (20 ks)

Přikrývka (20 ks) za 155 Kč

Stan pro jednu rodinu (1 ks)

Stan pro jednu rodinu (1 ks) za 11331 Kč

Na světě je v současnosti více než 65 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených obyvatel. Následkem přírodních katastrof či válek a násilí přicházejí celé skupiny obyvatel o střechu nad hlavou a veškerý svůj majetek. Bez potřebné ochrany před sluncem, mrazem a deštěm lidé velmi snadno onemocní. Lékaři bez hranic v rámci zdravotnické a humanitární pomoci rozdělují stanové plachty, přikrývky, hygienické potřeby, provozují zdravotnická zařízení, v rámci prevence proti epidemiím očkují děti a těhotné ženy a zajišťují přístup k pitné vodě.

Proč se Lékaři bez hranic zapojují do pomoci uprchlíkům?

Pomáhat lidem v nouzi je naším klíčovým posláním. Jako humanitární organizace už čtyřicet pět let nezávisle, neutrálně a nestranně poskytujeme zdravotní péči lidem, kterým se z různých důvodů nedostává.

Lékaři bez hranic pracují ve více než 70 zemích světa. Zdravotnickou a humanitární pomoc uprchlíkům a vnitřně vysídleným lidem poskytujeme ve zhruba 30 zemích. Působíme i přímo ve státech, odkud lidé v současnosti prchají přes Středozemní moře do Evropy. Působíme na pevnině i na moři, kdekoliv se lidem nedostává zdravotní péče. Přestože uprchlická krize vzbuzuje v Evropě často vášně, ze zdravotního, humanitárního ani právního hlediska se tato naše práce nijak neliší od zásahů při epidemiích či přírodních katastrofách.

Věděli jste, že?

  • V žebříčku 10 zemí, v nichž žije nejvíc uprchlíků a vnitřně vysídlených, není žádná evropská země.
  • Do Evropy přišel v roce 2015 zhruba jeden milion lidí.
  • Nejtragičtějším rokem pro lidi, kteří do Evropy utíkají přes Středozemní moře, byl rok 2016. Z celkem 363 348 uprchlíků a migrantů na této trase zemřelo nebo se ztratilo 5079.

Přispějte nám na materiál

Greenpeace and MSF - Lesvos, Greece

Záchranné lodě Lékařů bez hranic a Greenpeace zachránili potápějící se dřevěnou loď, kde se nacházelo 83 lidí.


Mobilní klinika v uprchlickém táboře na Madagaskaru.


Uprchlický tábor Domíz, který poskytuje útočiště syrským Kurdům.


Daniela Oberti, zdravotní sestra Lékařů bez hranic, ošetřuje pacienta v tranzitním táboře v Idomeni s pomocí kulturního mediátora Shehreyara.

×

Vloženo do košíku!