Nemocnice bez hranic

Zachraňujeme lidské životy všude, kde to je potřeba. Pomáháme v ozbrojených konfliktech, lidem zasaženým přírodními katastrofami, epidemiemi nebo například podvýživou. Seznamte se s tím, jak pracujeme. Podpořte nás ještě dnes. Sbalte lékaře na cestu k pacientům na celém světě.

Tuberkulóza

Farmaceutka Jana Karolyiová se v Papui-Nové Guinei stará o pacienty s tuberkulózou. Podívejte se, jak.

Prozkoumat

Chirurgie

Podívejte se, jak vypadá areál nemocnice v jihosúdánském Agoku, kde pracoval chirurg Tomáš Šebek.

Prozkoumat

Podvýživa

Co všechno je potřebné udělat při léčbě podvýživy Vám sdělí zdravotní sestra Vlasta Hynková.

Prozkoumat

Kdo jsou Lékaři bez hranic?

Lékaři bez hranic / Médecins Sans Frontieres (MSF) byli založeni v roce 1971 skupinou lékařů a novinářů. Snažili se najít způsob, jak rychle a efektivně reagovat na mimořádné zdravotnické krize a být u toho zcela nezávislí na politických, ekonomických a náboženských vlivech. Rozhodli se poskytovat lékařskou pomoc a přinášet svědectví o tom, s čím se při své práci setkávají.

Kde pracujeme

Pracujeme v oblastech, kde není žádná zdravotnická infrastruktura, nebo kde existující systém zdravotní péče nestačí zvládat krize, kterým čelí. Programy akutní pomoci se někdy promění do projektů obnovy, které mohou fungovat několik let poté, co se podařilo vyřešit nejnutnější potřeby.

Už 45 let už poskytujeme zdravotní péči lidem, trpícím v nějaké z mnoha různých druhů katastrof. Mezi ně patří ozbrojené konflikty, přírodní pohromy (jako například povodně a zemětřesení), epidemie a podvýživa. Všechny tyto situace žádají rychlou reakci, s důrazem na specializovanou zdravotnickou a logistickou pomoc. Jsme známí schopností rychle reagovat a pracovat efektivně v náročných podmínkách. Mimo akutní krize zasahujeme také v případech, kdy je potřeba méně urgentní zásah. Sem patří dlouhodobé uprchlické krize, oblasti trvalé nestability a období po konfliktech nebo přírodních katastrofách. Naše projekty mají mnoho podob:

  • Akutní veřejná zdravotní péče, zahrnující chirurgickou péči
  • Rozsáhlé očkovací kampaně
  • Zajišťování vody a sanitace
  • Léčba podvýživy
  • Distribuce léků a materiálu
  • Školení a zdravotnické vzdělávání
  • Budování nebo obnova zdravotnické infrastruktury
  • Zdravotní péče v rámci existujících systémů zdravotnictví

V zájmu lékařské etiky a humanitárního práva hlídáme nestrannost poskytování pomoci. Abychom si udrželi nezávislost, získáváme většinu zdrojů z veřejných sbírek. Lékaři bez hranic v České republice nepřijímají žádné peníze od státu. Na celosvětové úrovni přijímáme od států a mezinárodních institucí méně než 10 % našeho celkového rozpočtu. Tyto státní peníze navíc nikdy nevyužíváme v projektech, kde je nestrannost extrémně důležitá, jako jsou například ozbrojené konflikty či uprchlické krize.

Při poskytování humanitární pomoci jednáme také jako svědci a přinášíme zprávy o těžkostech lidí, kterým pomáháme. Přinášením svědectví se snažíme zmírnit lidské utrpení, chránit lidské životy a zdraví, a obnovit či posilovat respekt lidským bytostem.

Lékaři

“Na mise s Lékaři bez hranic jezdím velmi ráda, i přes často vyčerpávající pracovní nasazení v oblastech ozbrojených konfliktů. Můžu tam každý den sledovat zásadní pozitivní dopad, který mají naše zdravotnická zařízení na dostupnost a kvalitu lékařské péče pro místní obyvatelstvo. Na této práci je pro mě nesmírně důležité i to, že Lékaři bez hranic kladou vždy vysoké nároky na standard poskytované péče, a také důraz na vzdělávání a výcvik zdravotníků z řad domácího obyvatelstva pro podporu udržitelnosti projektů. ”

MUDr. Eva Kušíková
Anestezioložka

“Mobilní kliniky Lékařů bez hranic jsou pro mnoho lidí na východní Ukrajině jedinou šancí na přístup k zdravotní péči. Bez vaší pomoci bychom to nedokázali. ”

Lenka Pažická
HR & finanční koordinátorka Lékařů bez hranic na Ukrajině

“Jsem hrdý na organizaci Lékaři bez hranic, protože je vysoce profesionální, dělá skvělou a smysluplnou práci a vybrané peníze dokáže v podobě efektivní pomoci dostat k pacientům do terénu, aniž by utratila mnoho na svůj provoz. Lékaři bez hranic změnili k lepšímu nejen život mých pacientů, ale i můj vlastní pohled na roli lékaře, který by měl usilovat především o nezištnou pomoc trpícím a bezmocným lidem a teprve poté se starat o svou kariéru a výši platu. ”

MUDr. Jan Trachta, FEAPU
Dětský urolog

O Projektu

Co to je za projekt?

Na těchto stránkách nabízíme vybavení a materiál, který se skutečně nachází ve skladech Lékařů bez hranic po celém světě (největší takový sklad je ve francouzském Bordeaux). Lékaři bez hranic mají propracovaný systém logistiky, a dokáží velmi rychle připravit a doručit kriticky důležité zásoby do projektů v Africe, Asii, Latinské Americe či kdekoliv jinde na světě.

Snažíme se co nejvěrněji představit práci Lékařů bez hranic v téměř 70 zemích světa. Proto přinášíme videa našich spolupracovníků, která byla natočena v terénu či po návratu zpět do České republiky.

Jak vybíráte předměty a jak určujete cenu produktů, které nabízíte?

Produkty, které nabízíme „ke koupi“, jsou předměty, které Lékaři bez hranic opravdu využívají v terénu. Položky byly vybrány z katalogů, s nimiž skutečně pracují naši logistici, starající se o sklady a zásobovací centra. Ceny, které uvádíme, jsou skutečné ceny, jak jsou uvedeny v těchto katalozích. Protože jsou však ceníky v Eurech, převedli jsme ceny na Kč podle kurzů platných k 1. listopadu 2016.

Koupíte za můj dar skutečně tu věc, kterou jsem si vybral?

Váš nákup je symbolický. To znamená, že zakoupením konkrétní věci přispíváte na celkovou práci Lékařů bez hranic, ne nutně na nákup produktů, které jste si „pořídili“. Všechny nabízené položky na těchto stránkách jsou skutečné položky, které Lékaři bez hranic využívají v projektech po celém světě. Množství zásob a čas, kdy se nakupují, je však těžké předpovídat. Váš dar proto může být využit i pro nákup jakékoliv jiné věci nebo pokrytí nákladů na činnost, která Lékařům bez hranic pomůže poskytovat péči lidem v nouzi, kteří potřebují urgentní zdravotní péči.

Kde se dozvím víc o tom, jak jsem pomohl?

Sledujte české stránky Lékařů bez hranic, nebo naši mezinárodní stránku MSF.org. Jsme také na Facebooku, Twitteru, Instagramu a Youtube. Každý měsíc posíláme výběr nejdůležitějších zpráv e-mailem, k odběru se můžete přihlásit zde.

Nejpodrobnější zdroj informací o práci Lékařů bez hranic představují výroční zprávy. Mezinárodní výroční zprávy najdete anglicky a francouzsky zde, výroční zprávy české kanceláře najdete zde.

Chtěl bych se zapojit do práce Lékařů bez hranic v ČR, co mám dělat?

Nejlepší způsob, jak se dobrovolnicky zapojit do práce Lékařů bez hranic v České republice, nabízí projekt Missing maps. V rámci tohoto projektu můžete pomoci vytvářet mapy podle satelitních snímků. Setkání, na kterých se můžete naučit mapovat, pořádáme pravidelně v Praze i dalších městech České republiky. Více informací najdete zde.

Nárazově využíváme také dobrovolníky pro další práci. Pokud vás tato forma zapojení zajímá, ozvěte se prosím na hr@lekari-bez-hranic.cz.

Chtěl bych s Lékaři bez hranic jet na misi, co mám dělat?

Pro naše projekty v téměř 70 zemích světa hledáme specialisty zdravotnických i nezdravotnických profesí. Pokud vás práce s Lékaři bez hranic zajímá, podívejte se na 6 kroků, které je potřeba udělat.

Můžu dostat potvrzení o daru?

Určitě, všechny příspěvky, které nám pošlete na těchto stránkách, si můžete odečíst od základu daně. Pokud při zadávání platby zvolíte možnost „chci obdržet potvrzení o daru“, automaticky vám jej zašleme na začátku roku. Pokud z nějakého důvodu potřebujete potvrzení o daru dřív, napište nám na dary@lekari-bez-hranic.cz, rádi vám vyhovíme.